Carsten Dahl

maleri

1/1

Carsten Dahl er som autodidakt kunstner drevet af en indre nødvendighed og en åndelig bevidsthed, der har inspireret ham til at male fra tidlig morgen til sen aften de sidste 5 år.

Både som maler og musiker bevæges han af det i sprækken usagte og skjulte, og alting synes at spejle sig i ham som i et vand. Han blændes af lyset, der skabes ud af mørket, for dersom man kender sit afgrundsdybe mørke, ser man meget klarere i lysets refleksioner. Han ønsker at være en åndens maler og en åndens komponist. For ham er toner farver og farver toner. Akkorderne er landskabernes bund, der veksler mellem skygge og lys; dybde og perspektiv. Fuglene er de mange udtryk og følelser set fra barnets perspektiv. 

 

Selve det at være maler og det at være musiker handler mere om at kunne skabe en åndelig evighed og bevægelse i øjeblikket og fastfryse det foran beskuerens eget spejl. På den måde forvandler han det ukendte potentiale fra dødvægt til liv.

Udvalgte udstillinger / Selected exhibitions

Knud Grothes Gallerie, Charlottenlund

Fredensborg Ny Kunstforening, Fredensborg

Sognegården, Lundtofte Kirke, Lyngby

Malende Musikere, Bellevue Teater, Klampenborg

Bredgade Kunsthandel, København

Galleri Øckenlund, Frederiksberg

Skagen Kulturhus, Skagen

Kunstforeningen på Herning Sygehus, Herning

Gjethuset, Frederiksværk

As an autodidact artist Carsten Dahl is driven by an inner necessity and a spiritual consciousness having inspired him into painting constantly during the past 5 years.

Both as a painter and a musician, Carsten Dahl is moved by the unsaid and hidden within the chink, and everything seems to mirror itself in him like water. He is blended by the light which is created out of darkness, because if one knows one's own abysmal darkness, one can see much more clearly in the reflections of light. He strives to be a painter of the spirit and a composer of the spirit. To him sounds are colours and colours sounds. Chords are like the ground of the landscapes, which change between shadow and light; depth and perspective. Birds reflect the many expressions and feelings seen with the eyes of a child.

Being a painter and a musician is all about being able to create a spiritual eternity and movement in the present moment and to freeze it in front of the beholder's own mirror. In that way he transforms the unknown potential of dead weight to life.

Exhibitions & sales: Charlotte Bülow Dahl

e-mail: ch_bulow@yahoo.dk

phone: (+45) 30 82 81 67

© 2018 by Danielle Brandt Design. Photos © Kasper Kristoffersen